දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම පිළිබඳ ජාතික ආයතනය.

දේශීය වෛද්‍යක‍්‍රම පිළිබඳ ජාතික ආයතනය ආරම්භ වීමට පාදක වූයේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය හා එක්සත් ජාතින්ගේ සංවර්ධන අරමුදලේ වැඩසටහනක් ලෙසින් ක‍්‍රියාත්මක වූ ව්‍යාපෘතියේ ඉදිරි පියවරක් වශයෙනි. පාරම්පරික වෛද්‍යක‍්‍රම සංරක්ෂණය  හා පාරම්පරික වෛද්‍යවරුන්ගේ දැනුම යාවත්කාලීන කිරීමේ අරමුණින් පිහිටුවන ලද මෙම ආයතනය 1991 අප්‍රේල් 01 දින බොරැල්ල ආයුර්වේද රෝහලේ කුඩා කාමරයක ආරම්භ විය. මෙම ආයතනයේ පළමූ අධ්‍යක්ෂවරයා වූයේ  වත්මන් ජනාධිපති ලේකම්  ලලිත් වීරතුංග මහතාය. 1992 වසරේ සිට ආයතනයක් ලෙස සංවර්ධනය කරන්නට  පුරෝගාමි මෙභෙවරක් ඉටු කර අඩිතාලම යොදන ලදි.  එහි පියවරක් ලෙස දේශීය වෛද්‍යක‍්‍රම පිළිබඳ ජාතික ආයතනය සඳහා වූ නව ගොනැගිල්ල 1996 ඔක්තෝබර් මස 3 දින  ගරු සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක අග‍්‍රාමාත්‍යතුමිය අතින් විවෘත කරන ලදි.

 

දැක්ම

ඉදිරි දශකයට දැනුමෙන් පිරිපුන් කුසලතා පුර්ණ දේශීය වෛද්‍යප්‍රජාවක් බිහිකරලීම.

මෙහෙවෙර

ගවේශණාත්මක සාම්ප්‍රදායික ආයුර්වේද වෛද්‍ය දැනුම හා නව්‍ය තාක්ෂණික ශිල්පීය ඥානය උපයෝගි කරගනිමින් දේශීය වෛද්‍ය හා පරිපුරක වෛද්‍ය සේවාවන්හි දැනුම කුසලතා හා ආකල්ප සංවර්ධනය කරමින් කි්‍රයාශිලි ප්‍රශස්ත සන්නිවේදන මානව සමාජයක් ව්‍යාප්ත කිරීම උදෙසා ආයතනික සම්පත් මෙහෙයවීම.

අරමුණ

 • දේශීය පාරම්පරික දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම හා දැනුම සංරක්ෂණය කිරීම.
 • අතුරැ ආබාධ රහිත ජාතික වෛද්‍ය සේවාවක් ලෙස දිවයින පුරා ප්‍රචලිත කිරීම.
 • ගෝලිය ඉල්ලුම හා හරිත සංකල්ප පෙදැරීව ජාතළ්‍යන්තර සබඳතා ගොඩ නගා ගැනීම.

  පරමාර්ථ

 • පාරම්පරික දේශීය වෛද්‍යවරුන්ගේ දැනුම යාවත්කාලින කොට සංරක්ෂණය කරමින් අන්‍යොන්‍ය සබඳතා ගොඩ නැගීම.
 • යටපත් වෙන දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම ඉස්මතු කර අනන්‍යතා පුර්වක පිළිගැනිමක් ඇතිකරලීම හා දැනුම හුවමාරු කර ගැනීමට සුදුසු වටපිටාවක් ඇතිකරලීම.
 • පාරම්පරික වෛද්‍යවරුනට නව්‍ය දැනුමක් ආයතනික වෛද්‍යවරැන්ට පාරම්පරික දැනුමක් හා පවත්නා දුර්මත නිරාකරණය කර ගැනීමට ඉඩ ප්‍රස්ථා සලසාදීම.
 • ජනතාවට ආයුර්වේදිය හර පද්ධතින් හා ජීවන දර්ශනය හඳුන්වා දීම.
 • ආයතනික හා පරිපුරක වෛද්‍ය සේවාවන්හි ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කිරීම.
 • තොරතුරැ තාක්ෂණය හා ගෝලියකරණ පිවිසුම් මාර්ග හඳුන්වාදී ජාත්‍යන්තර තලයට පිවිසිම.
 • ආයතන පද්ධතින් සඳහා නුතන කළමණාකරන මුලධර්ම හා කි්‍රයාකාරකම් හඳුන්වාදීම.
 • වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයට අදාළ කළමනාකරණ හා තාක්ෂණික ක්‍රම වේදයන් හඳුන්වාදීම.
 • ක්ෂේත්‍රයට පිවිසෙන්නන් උදෙසා යථා යෝග්‍ය පාඨමාලා හා පුහුණු වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කිරිම.
 • දුරකථන අංක

 • අධ්‍යක්ෂ - 011-2840669
 • දුරකථන පුවරු - 011-2840570
 • කාර්යාලය - 011-2840668
 • කාර්යය භාරයන් හා සේවාවන් ආයතනයේ පුහුණු වැඩසටහන් අංශ 07 ට බෙදා වෙන්කර ඇත.

 • පාරම්පරික වෛද්‍ය හා ඖෂධ පුහුණු අංශය
 • වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩල හා ප්‍රජා සෞඛ්‍ය පුහුණු අංශය
 • තොරතුරු තාක්ෂණ පුහුණු අංශය
 • ආයුර්වේද වෛද්‍ය සහායක පුහුණු අංශය
 • මාතෘ හා ළමා පෝෂණ වැඩසටහන් පුහුණු අංශය.
 • සායනික පුහුණු අංශය
 • යෝග හා ඖෂධ නිෂ්පාදන පුහුණු අංශය
 •