රජයේ හෝමියෝපති රෝහල.

 

දැක්ම

ශ්‍රී ලාංකික සමස්ත ජනතාවගේ සංවර්ධනයට දැයක විය හැකි සෞඛ්‍යසම්පන්න ජනතාවක් බිහිකිරීම.

මෙහෙවර

ශ්‍රි ලංකාවේ සියලුම ජනතාවට අඩුම වියදමකින් යුතුව රෝග සමනය හා රෝග වළක්වා ගැනීමට පහසු හා ලාභදායක වෛද්‍ය ක්‍රමයක් ලෙස හෝමියෝපති වෛද්‍ය ක්‍රමය ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා වැලිසර හෝමියෝපති රෝහල මඟින් ක්‍රියාකාරි වැඩසටහනක් ජනතාව අතරට ගෙන යාම.

අංක 94 ෂෙල්ටන් ජයසිංහ මාවත, වැලිසර

 • බාහිර ‍රෝගි අංශය මඟින් දිනකට රෝගීන් 150 -200 පමණ ප්‍රතිකාර කිරීමු.
 • නිරෝගී ජීවන රටාවක් හා පිළිවෙත් සඳහා උපදේශනය හා මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳ රෝගීන් දැනුවත් කිරීම.
 • පැය 24 පුරාම ක්‍රියාත්මක අභ්‍යන්තර රෝගී අංශය
 • රෝගීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුලු හා ජංගම සායන සංවිධානය
 • හෝමියෝපති වෛද්‍ය සායන සහ ජංගම සායන සඳහා හෝමියෝපති බෙහෙත් සැපයීම.
 • විදේශ හෝමියෝපති වෛද්‍ය පාඨමාලා හැදැරීම පිළිබඳ සිසුන් දැනුවත් කිරීම හා එම විදේශ පාඨමාලා නිම කළ සිසුනට සායනික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා පහසුකම් සැලසීම.
 • හෝමියෝපති ප්‍රතිකාර ලබා ගතහැකි රෝග

 • සියලු වෛරස් රෝග සඳහා - (සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව , අක්ෂි, වෛරස්, ආබාධ, බෝවන රෝග)
 • ළමා රෝග - (සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව, කැස්ස, ඇදුම, උණ, පාචනය ආසාත්මික රෝග, රූමැටික් උණ)
 • කාන්තා රෝග - (මාසික ඔසප්වීම’ හා සම්බන්ධ ගැටළු , ආර්ථවහරණ ගැටළු ගර්භාශගත රෝග, ගර්භණී සමයේ ගැටළු)
 • සමේ රෝග (පොතු කබර, සුදු කබර, දද, කුෂ්ඨ, ආසාත්මික රෝග, )
 • වයස්ගතවීමේදී සෑදෙන රෝග (දියවැඩියාව, හන්දි ආබාධ, අධිරැධිර පීඩනය)
 • ආමාශගත රෝග
 • ගලගණ්ඩය
 • දිගු කාලින හිසරදය හා ස්නායු රෝග
 • හෝමියෝපති වෛද්‍ය ක්‍රමයේ ඇති සුවිශේෂතා

 • හෝමියෝපති ඖෂධ අතුරු ආබාධවලින් තොරය.
 • හෝමියෝපති ඖෂධ භාවිතයට පහසු අතර මිහිරි රසයෙන් යුක්ත නිසා කුඩා ළමයි ප්‍රියකරති.
 • මෙම ප්‍රතිකාර ගැනීමෙන් ස්වභාවික ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය වන නිසා පුද්ගලයා තුළ රෝගවලට ඔරෝත්තු දීමේ හැකියාව වැඩි දියුණුවේ.
 • වෛද්‍යවරයා විසින් ඖෂධ අවම ප්‍රමාණයක් නියම කරන අතර මෙය ලාභදායි වෛද්‍ය ක්‍රමයකි. හෝමියෝපති ඖෂධ මඟින් ස්වභාවික ප්‍රතිශක්තිය දියුණුවන බැවින් නිරෝගි පුද්ගලයකු බවට පත්වේ.
 • හෝමියෝපති වෛද්‍ය විද්‍යාවේ නිර්මාතෘ වෛද්‍ය සැමුවෙල් හානිමාන් මහතා.