ආයුර්වේද ශික්ෂණ රෝහල - බොරැල්ල.

 

දැක්ම

වසර 2015 දී දකුණු ආසියාවේ විශිෂ්ටතම ආයුර්වේද සේවා සපයන ආයතනය බවට පත්වීම

මෙහෙවර

ආයුර්වේද මෙන්ම දේශීය ඖෂධ හා සංකල්ප භාවිතයෙන් රෝග සුවපත් කිරීම මෙන්ම සෞඛ්‍ය සඳහා අනුග්‍රහ කිරිමේන් සමස්ත ජාතික සෞඛ්‍ය සංවර්ධනය සඳහා සක්‍රීයව දායකවීම.

වගකීම, කාර්යභාරය, සහ සේවාවන්

 1. ප්‍රතිකාර සේවා - බාහිරාංශ.
  1. සාමාන්‍යසායන.
  2. විශේෂ සායන (අක්ෂි, කැඩුම් බිඳුම්, ගෙඩි, වණසර්ප විෂ, මානසික රෝග, දැවුම් පිළිස්සුම්)
  3. විශේෂඥ සහ උපදේශක වෛද්‍ය සායන

  නේවාසිකව ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර ගැනීමට පැමිණෙන රෝගින් සඳහා ප්‍රතිකාර ලබාදීම.

 2. කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයට අනුබද්ධ දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යායතනයේ ශිෂ්‍යන් හා කථිකාචාර්යවරුන් සඳහා ශික්ෂණ පහසුකම් ලබාදීම.
 3. ආයුර්වේද පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා යටිතල /ප්‍රායෝගික පහසුකම් ලබාදීම.
 4. පාරම්පරික වෛද්‍යවරුන්ගේ කෘතහස්ත දැනුම් හා ප්‍රතිකාර පද්ධති ජනතාවට සහ ශිෂ්‍යන්ට ලබා දීම.
 5. ප්‍රතිකාර පද්ධතියට අත්‍යවශ්‍ය නිසිලෙස සැකසු ඔසු, ඖෂධ නිෂ්පාදනාගාර මගින් නිෂ්පාදනය කිරීම.
 6. රෝගින්ගේ රෝග නිදාන පරික්ෂාවට අදාළ පහසුකම් රසායනාගාර මගින් ලබාදීම.
 7. විදේශීය හා දේශීය විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සඳහා ආයුර්වේදය සම්බන්ධ තොරතුරු දේශන ලබාදීම.
 8. රෝහලට සම්බන්ධ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය සත්කාර සේවයක් පැවැත්වීම.
 9. පාසල් සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන සේවා පැවැත්වීම.
 10. ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට පැමිණෙන ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට දේශීය ඔසු මඟින් ප්‍රතිකාර කිරීම හා උපදේශනය.

අධ්‍යක්ෂ:

 

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ:

ජ්‍යෙෂ්ඨ වෛද්‍ය නිලධාරි,

මංගලිකා ගුණසේකර මිය - 2672578

නේවාසික වෛද්‍ය නිලධාරි

ජ්‍යෙෂ්ඨ වෛද්‍ය යු.ආර්.පී.ඩී. විමලසූරිය මිය - 2693423

බාහිරාංශ ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරි

ජ්‍යෙෂ්ඨ වෛද්‍ය පද්මා ඩී. ලියනගේ මිය - 0602169149

ඖෂධ නිෂ්පාදනාගාර ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරි

ජ්‍යෙෂ්ඨ වෛද්‍ය ඩී.එම්.ආර්.ටී. සේනාධිර මිය - 2691918

පරිපාලන නිලධාරි

ඩබ්. ඒ. ආර්යවංශ මයා - 2694637

පොදු දුරකථන - 2694637,2695855

 

පස්වසරක සැලසුම් කි්‍රයාත්මක වෙමින් පවතී. දැනට මහල් 05 කින් යුත් බාහිර රෝගී අංශයේ වැඩ නිමවී ඇති අතර සායන කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. මහල් 7 කින් යුත් රෝහල් සංකිර්ණය දෙවන අදියර ලෙස ඉදිකිරීම ආරම’භ කිරීමට කටයුතු සම’පාදනය කර ඇත.

බොරැල්ල ආයුර්වේද ශික්ෂණ රෝහලේ සායන දවස්

 

 

 

 

බිම් මහල
-
-
කාමර අංකය 
සායනය
දිනය
G -
වැඩිහිටි පුද සත්කාර
2  සිකුරාදා
G - 3 
අක්ෂි රෝග
දිනපතා
G - 3 
සර්ප විෂ 
දිනපතා
G - 3 
උන්මාද චිකිත්සා 
සදුදා/ බ්‍රහස්පතින්දා
G - 1 
ග්‍රීවා සන්ධි රෝග
අඟහරුවාදා - සවස
පළමු මහල
-
-
1-11 
කැඩුම් බිඳුම්
දිනපතා
1-11 
ගෙඩි වණ පිළිකා
සඳුදා / බදාදා
1-12 
ශාලාක්‍ය (කන, නාසය, උගුර හා ඇස්) 
දිනපතා
1-14 
සන්ධි රෝග
සඳුදා - උදේ සිකුරාදා සවස
1-13 
දන්ත රෝග
අඟහරුවාදා / සිකුරාදා
1-16
1-17  
ශල්‍ය
දිනපතා
1-15 
යුනානි - පොදු සායන
දිනපතා
දෙවන මහල
1-20 
සර්ප විෂ, වකුගඩු රෝග, දේශීය චිකිත්සා 
>
දිනපතා
2-21 
ස්ත්‍රි රෝග
බදාදා (විශේෂිත) දිනපතා
2-22 ,
චර්ම රෝග සායන
දිනපතා
2-23 
මධුමේහ
සිකුරාදා උදේ බදාදා සවස
පංචකර්ම
බදාදා
2-25 
ළමා රෝග
දිනපතා
2-26 
පක්ෂඝාත
සිකුරාදා
කොලො‍ස්ටරෝල්
අඟහරුවාදා
2-24 
සිද්ධ ප්‍රතිකාර (පොදු සායනය)
දිනපතා
තෙවන මහල
3-08 
මනෝවිද්‍යා උපදේශක
බ්‍රහස්පතින්දා
3-08 
යෝග
සිකුරාදා
3-14 
රසායන වාජිකරණ 
බදාදා උදේ (8.00 - 12.00)
3-20 
දැවුම් පිළිස්සුම්
දිනපතා
3-20 
ගෙඩි වණ
සිකුරාදා
3-21  
සර්වාංග
දිනපතා
3- 28 
කැඩුම් බිඳුම්
සඳුදා බදාදා, සිකුරාදා
පංචකර්ම ගොඩනැගිල්ල
පළමු මහල යෝග සායනය 
දිනපතා
කොරියන් සායනය 
දිනපතා